Община Чирпан спечели първи проект по новия програмен период

Община Чирпан спечели първи проект за новия програмен период. „Грижа в дома в община Чирпан” е първият одобрен проект в България в новия програмен период по ПРЧР (Програма „Развитие на човешките ресурси“) 2021-2027.

По информация от Управляващия орган, договорът който Община Чирпан ще сключи ще бъде и първият в България за новия програмен период по всички оперативни програми. По този повод кметът Ивайло Крачолов е поканен на официалната церемония, която ще се проведе в Министерството на труда и социалната политика през следващата седмица. Проектът „Грижа в дома в община Чирпан” е на обща стойност 647 264, 40 лева и е със срок за изпълнение 13 месеца. „Проектното предложение предвижда предоставяне на подкрепа в домашна среда за минимум 120 лица с увреждания и възрастни хора. Предоставянето на услугите ще бъде разширено и в контекста на ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19 и възникването на пандемични ситуации като цяло“, поясни Светла Дончева – директор Дирекция „ЕПП, ТСУ и ИК“.

С цел надграждане предоставяната до момента услуга „Патронажна грижа”, Община Чирпан спешно стартира изпълнението на новия проект и реалното предоставяне на услугите ще започне от 5 декември 2022г. ПРЧР е първата програма в България, която получи „зелена светлина“ от Брюксел. Програмата е съфинансирана от Европейския социален фонд + и националния бюджет. Бюджетът на програмата е в размер на повече от 3,8 млрд. лв., с които се очаква да бъдат подкрепени над 740 000 души в България.

Детски кът на работното място вече работи в община Стамболово

Детски кът на работното място – това вече е факт в сградата на община Стамболово. 18 родители към момента са се възползвали от почасовите грижи, предоставяни в детския кът за децата си. Идеята на занималнята е служителите да бъдат спокойни, докато работят.

Всяка сутрин в 8.00 часа детски кът Стамболово отваря врати за децата на служителите от общинската администрация, които са на възраст между 3 и 12 години. В детския кът са обособени две зони – за по-малките и за по-големите деца, като заниманията са съобразени с нуждите и възрастта на децата. Има обособен кът, където по-малките могат да се занимават с индивидуални или групови игри и рисуване. А в другия кът – децата  в по-голямата възрастова група от 7 до 12 години, могат да подготвят своите домашни или да играят занимателни игри. Освен игри и забавление, децата в детския кът получават нещо още по-ценно – приятелство и любов от двама обучени детегледачи. Детският кът в Стамболово е създаден по проект „Детски кът Стамболово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура ДЕТСКИ КЪТОВЕ BG05M9OP001-1.096, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и е със срок от 15 месеца. Интересът към детския кът расте и услугата ще продължи и след приключване на проекта.