Детска млечна кухня стартира в община Тунджа

Стартира предоставянето на нов вид местна дейност в община „Тунджа“- „Детска млечна кухня“. Услугата е с капацитет 30 деца на възраст от 10 месеца до 3 години, отглеждани в семейна среда. Храната се доставя по населените места в общината от външен доставчик и включва супа, основно и десерт, според възрастовата група на детето в индивидуални опаковки за еднократна употреба.

Таксата за един храноден е определена на 4.20 лв. и се заплаща предварително за периода, през който ще се осигурява храненето за детето, в кметството по местоживеене. Желаещите да ползват „Детска млечна кухня“ подават следните документи в кметството на населеното място или в деловодството на община „Тунджа“:

Заявление от родител/ законен представител на детето – по образец

Копие на удостоверение за раждане на детето

Медицинска бележка от личния лекар за изключване на алергия към храни или за хранителния режим на детето

Квитанция за платена такса

Други документи, удостоверяващи правото на законен представител над детето.

На този етап от услугата са се възползвали родители на деца от селата Козарево, Генерал Инзово, Безмер и Окоп.