Ремонт на църквата „Свети Димитър” в Мъглиж започва с водосвет

На 27 октомври 2022 г. от 11:00 ч. старозагорският митрополит Киприан ще отслужи празничен водосвет, във връзка със стартиране на проект “Ремонт, реставрация и подновяване на околното пространство и вертикална планировка на църквата “Свети Димитър” в Мъглиж“. Стойността на проекта възлиза на 574 156,32 лв. Проектът се реализира по подмярка 7.6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2022 г. Строежът на православен храм „Свети Димитър“ е започнат от майстор Колю Фичето (Никола Фичев), но скоро след това той се разболява и строежа поема един от неговите най-добри ученици — уста Генчо Новаков. Той е автор и на иконостаса. Църквата е уникална като архитектура и е обявена за паметник на културата. Основният камък на храма е положен през 80-те години на XIX век, а освещаването е станало през 1891 г. на Димитровден.