Община Стамболово: Изтича втория етап за плащане на данъците

Община Стамболово напомня, че на 31 октомври изтича крайният срок от втори етап за погасяване на дължими данъци и такси за настоящата година. Плащанията могат да се извършват както в брой, така и чрез ПОС терминал на касите на МДТ.

За улеснение на гражданите е предвидена и опция за разплащане и чрез лицензирани оператори на услугата „Платежни услуги парични преводи” (EasyPay, EPay и др). Община Стамболово предлага и услуга за плащане на местни данъци и такси чрез виртуален ПОС терминал за картови разплащания. Целта е собствениците на движимо и недвижимо имущество на територията на общината да бъдат улеснени и да имат възможност да погасят своите задължения дистанционно. Платформата е изцяло общинска и работи без посредници. Системата е опростена и е изключително лесна за ползване. Данъчно задължените лица могат да направят справка и да пристъпят към плащане на сайта на общината в раздел „Електронни услуги“, „Справки и плащане на задължения плащане за местни данъци и такси“, влизайки в меню „Потребител“. Следва да бъде въведено ЕГН/ЕИК на физическо/юридическо лице, както и входящ номер и дата на документ, подаден в Дирекция “Местни данъци и такси”. Община Стамболово запазва правото си, предвидено в ГПК, да събира неплатени данъци от длъжници, непогасили своите задължения за период повече от 1 година, чрез частен съдебен изпълнител, а целта на действията е постигане на стабилност на общинската институция и осигуряване на качествени услуги на гражданите. Съгласно законоустановените правила, лицата, имащи стари задължения, са уведомени с писма още в началото на 2022 г., след което към тях са изпратени и покани за доброволно изпълнение.