В Стамболово изплащат възнагражденията на членовете на СИК

От днес в Стамболово започва изплащането на възнагражденията за членовете на секционните избирателни комисии, участвали в изборите на 2-ри октомври т.г. Това уведомиха от ръководството на община Стамболово. Средствата ще се изплащат в стая № 26 от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч. Гражданите, които са работили в секционните комисии, е необходимо да представят документ за самоличност и издаденото им удостоверение от РИК- Хасково за назначаване в СИК. Изплащането на възнагражденията ще се провежда при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.