Общинския съвет в Минерални бани заседава извънредно

Общинския съвет в Минерални бани проведе извънредно заседание от 14,00 часа на 4 октомври. То бе свикано от зам. председателя на местния парламент Екрем Юзеир. В проекта за дневен ред бяха включени 4 докладни записки.

Общинските съветници разгледаха прилагането на чл.68, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на паралелки под минималния норматив за учебната 2022/2023 г.

Разгледано бе и проекторешение относно добива на дървесина от широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2022 г.

Местните парламентаристи се произнесоха и за стимулиране на участници в почистването на бариерни прегради и пътища за противопожарната техника и маркиране на лесофонд през 2022 г.

Водата е най-ценният природен ресурс в Минерални бани

Най-ценният природен ресурс за развитието на туризма в Минерални бани е минералната вода. Поради уникалните лечебни свойства и химичен състав на минералната вода, през 1952 г., със заповед на МНЗ, курортът в Хасковски минерални бани е обявен за национален курорт. Днес, община Минерални бани е обновена и атрактивна туристическа дестинация.