Поставят фотоволтаици на сградата на община Минерални бани

Предстои изграждането на фотоволтаични електрически централи за собствени нужди върху покривните конструкции на няколко общински сгради в Минерални бани. Фотоволтаици ще се изграждат върху сградата на общинска администрация, СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Минерални бани, СУ „Христо Ботев“ в Караманци, сградата за обществени услуги в Минерални бани и детска градина „Снежанка“ в общинския център. За целта от кметството вече обявиха обществена поръчка за изготвяне на работни проекти. Прогнозната й стойност е 30 000 лв. без ДДС, а офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 5 октомври.