Завършена е нова спортна площадка в Чирпан

Спортната площадка в ОУ „Васил Левски“ е завършена. Обектът с изкуствена трева е изграден да насърчава активния спорт и здравословен начин на живот в училищата. Това е петата площадка със средства от МОН, общата им стойност е 360 000 лв. Общината кандидатства за финансиране и на спортна площадка за училището в с. Свобода.