В Минерални бани ще правят рехабилитация на водопровод

Окончателен списък на обектите, които ще бъдат финансирани в Хасковска област обявиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общата сума на ремонтите е 16 366 261 лв. Става въпрос за 13 обекта в региона. В община Минерални бани ще бъде извършена рехабилитация на гравитачен водопровод от каптажа Сърница до Помпена станция „Сърница” и до Помпена станция „Караманци” първи етап на стойност 1 716 454 лева. Финалният списък с проекти е съставен от експертите в МРРБ, които работиха заедно с експертите от Националното сдружение на общините в Република България. Класираните обекти са от всички подадени искания от кметовете в МРРБ от февруари насам и в Министерство на финансите в последните дни. Спазени са критериите проектите да обхванат максимален брой общини и население и да имат годна проектна и техническа документация, включително валидно разрешение за строеж. Отпадна изискването за избран изпълнител след процедури по Закона за обществените поръчки, допълват от МРРБ. През тази година общините ще получат 50% от необходимото финансиране за всеки обект. Това условие бе договорено със сдружението на общините. Причината е, че за някои проекти няма да има физическо време да бъдат завършени до края на 2022 г., тъй като местните администрации тепърва ще провеждат процедури по Закона за обществените поръчки, уточняват от ведомството. 234 общини ще получат 418 млн. лв. за реализирането на 297 проекта.