ТЕЦ „Брикел” ще продължи да работи, разпореди съдът

ТЕЦ „Брикел“ ще продължи да работи, след като Административният съд в Стара Загора отмени заповедта за спиране на производствената дейност на предприятието. Принудителната мярка е наложена на 29 юли от РИОСВ – Стара Загора. В края на юли кабинетът „Петков“ реши да затвори ТЕЦ „Брикел“ до отстраняване на пропуските в дейността ѝ след като проверка и на място установи „умопомрачаващи“ нарушения. Проблемът с обгазяването на Гълъбово със серен диоксид е от години.