Тодор Гондов ще е новия директор на Общинския музей в Царево

Досегашният директор на Общинския исторически музей в Царево Тодор Гондов най-вероятно ще управлява културната институция още един мандат. Той е единственият кандидат, допуснат до заключителната фаза в обявения конкурс от Община Царево за длъжността.

Документи е подал още един кандидат – д-р Румен Петков. Конкурсната комисия с председател зам.-кметът Марин Димов обаче е отхвърлила неговата кандидатура, посочвайки три аргумента. Първо, Петков е представил само един екземпляр от концепцията, вместо изискуемите седем. Не е спазено и изискването концепцията да бъде представена в запечатани и ненадписани пликове. Второ, липсват документи, удостоверяващи 3 години професионален опит в съответното професионално направление, по представената от кандидата образователна и научна степен. И трето, липсва документ за трудов стаж, за удостоверяване на обстоятелството по точка 2. Община Царево ще сключи 5-годишен договор с избрания кандидат за управлението на музея, както изисква Законът за културното наследство.