Змийския град край Сърница е сечен преди 10 000 години

DCIM\100MEDIA\DJI_0085.JPG

Змийските фигури в скалите край село Сърница в община Минерални бани са сечени в 8-то хилядолетие пред Христа. Змийското светилище е част от цяла мрежа от над 250 подобни култови комплекса, пръснати в Родопите. Аналози на изсечените в скалите фигури има в артефактите в Антиохия в Мала Азия. Там също са били открити змийски фигури в различни изображения – женска фигура с глава на змия, както и огромно влечуго на трон. Подобни светилища има в Италия, Испания, и въобще по цялото Средиземноморие.

“Хората, създали този култов комплекс край Сърница, вероятно принадлежат към високоразвито общество, изчезнало някъде около 4-тото хилядолетие преди Христа”. През всеки 2000 години небесната сфера се променя и създателите на “Змийския град” са последвали звездите. “Така през определен период те се преселват. Идват от Мала Азия, после, след 2 хилядолетия, отново мигрират на юг, през Гърция към Египет и отново към Мала Азия”.

След тях тези територии са населявани от траките, които използват някои от заварените светилища, но не всички. Няма съмнение, че фигурите в скалите над Сърница са дело на човешка ръка, а не природен феномен. Змийските фигури образуват нещо като предпазен пръстен срещу непосветените. “Обществото на тези хора е било дуално – имало е нещо като светска власт, но и религиозна. Водещо е било духовното начало, вярванията. С други думи – жреците. Изсечените в скалата стъпала не водят наникъде. Те водят към небето. На върха им са заставали жреците”. По-подробни данни и задълбочени изводи за скалното змийско светилище могат да се направят наесен, когато окапят листата на дърветата и има по-голяма видимост към скалите, както и след съответни проучвания в подножието им. Сега змийските фигури са видими само от въздуха, а снимките на скалния комплекс бяха направени с дрон.