Изградиха ново парково пространство в центъра на Мъглиж

С труд и постоянство успехите не закъсняват! Поредната придобивка за жителите на град Мъглиж – напълно реновирано парково пространство в централната част на Общинския център! Инвестицията е част от мярка 7.2 по ПРСР към ДФЗ и се осъществи през МИГ ,,Мъглиж, Казанлък, Гурково”.

Специални благодарности към екипа на МИГ-а, Катерина Костова, Рени Малева и инж. Христо Щерев и разбира се към всички жители на Общината, които с доверието и човечността си, са основният катализатор в работата на Общинска администрация, изрази кмета на общината д-р Душо Гавазов.