Два проекта за над 3 милиона лева спечели община Мъглиж

Два проекта на обща стойност 3 194 425 лв. спечели община Мъглиж пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това става ясно от доклад на вицепремиера и министър в оставка Гроздан Караджов. За реконструкция на уличен водопровод в село Ягода одобрената сума е 2 333 758 лв. Рехабилитация и реконструкция на половин километър от общинския път Тулово – Юлиево (от км 0+746 до км 3+262,68) е обезпечено със 860 667 лв.

За първи път от бюджета на МРРБ се заделят целеви средства за финансиране на общински проекти. Интересът на общините показа огромна необходимост от инвестиции в двата сектора. Местните администрации подадоха 1007 проекта за ВиК обекти на стойност близо 1 млрд. и 800 млн. лв. Общинските пътища, за които се иска финансиране, са 421 за над 1 млрд. и 330 млн. лв. За финансиране в МРРБ са класирани 62 общински пътя на обща стойност над 252 млн. лв. Половината от тях за малко над 90 млн. лв. имат валидно разрешение за строеж и сключен договор с изпълнител. Другата половина от проектите имат само разрешение за строеж. Предложени за финансиране са 108 ВиК обекта в цялата страна.