В Мъглиж ще правят хъб за социални и образователни услуги за деца

Община Мъглиж е спечелила проект за превенция от ранно отпадане от системата на предучилищно и училищно образование на деца от уязвими групи. Това съобщи зам.-кметът Рени Малева. Тя допълни, че местната администрация вече е подписала договор с Министерство на образованието и науката и стартира изпълнение на проект № BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Основната цел на проекта е да се създадат възможности за всеки да живее здравословно, отговорно и независимо, чрез изграждане на 3 хъба за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства на територията на общините – Мъглиж и Николаево. Чрез създаването на хъбовете ще се повиши качеството на живот на уязвимите групи, ще се даде възможност за социална подкрепа на семействата и на техните децата, което ще подобри социално-икономическите условия за живот. „Ще бъде изграден спортно-игрови салон в ДГ „Камбанка“ Мъглиж, което ще даде възможност на всички детски градини на територията на Община Мъглиж да използват пространството за работа с деца от целевата група. Предвижда се разработване и прилагане на иновативна интердисциплинарна спортно-игрова методика за деца от 0 до 6 г. Ще бъдат назначени здравни и образователни медиатори, спортни обучители, които ще подпомагат работата на педагозите“, каза още Малева. Общият размер на допустимите за финансиране разходи е 499,759.23 евро. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.