Община Стамболово се побратими с турската Гебзе

Община Стамболово вече се побратими с турската община Гебзе. Процедурата по побратимяването е приключена и тя се състоя в Гебзе, каза кметът на общината Аднан Йълдъз. Градът е голям индустриален център с население от 254 000 жители и се намира на около 50 км източно от Истанбул, на Северното крайбрежие на Мраморно море.

В Гебзе се изгражда Долината на технологиите на Турция, която ще осигури работа на 150 000 учени и изследователи. В момента фирми като Самсунг, IBM, Сименс, Оракъл, Тюрксел, Арчелик, Акбанк, Абанк и Неташ водят преговори за откриването на офиси в Технологичната Долина, и че с фирмата Оракъл е постигната съгласуваност за откриването на централен офис. Долината на Технологиите ще даде много голям принос за постигането на целите за 2023 година. Технологичната долина ще се превърне в национална и световна база за технологии и технологично обучение, и в сътрудничество с международни университети и чуждестранни индустриалци ще открият тематични иновационни центрове.

Надявам се да работим съвместно по трансгранични проекти и сътрудничеството между двете общини да се развие в различни сфери. Гебзе е община с голяма индустрия, очаквам да привлечем от там стратегически инвеститори в нашата община, каза още кметът на Стамболово Аднан Йълдъз.