Пастири твърдят, че всяка чешма край Сърница има змия-пазител

Край село Сърница в община Минерални бани има построени много чешми. Като намерят някъде вода, хората ги строят дето се вика за хаир, или пък да напомнят за някой добър човек. Най-често ги ползват пастирите, защото и пътеките на техните животни минават край тях. За някои от чешмите има създадени и местни легенди. Почти всяка чешма си има змия-пазител. Най-често това са смокове с дължина над 2 метра. Те не стоят постоянно край чешмите, но си знаят коя чешма в чия зона попада и рядко я отстъпват на друг, разказват пастирите. По каменистите скатове през лятото често се срещат пепелянки и усойници. По принцип те рядко нападат първи, освен ако не бъдат настъпени или нападнати. Има два вида пепелянки, споделят пастирите. Едните са с по-тъмен цвят, без шарки. Именно те са по-опасните. Другите са светло пепеляви с цветна окраска на главата. Затова при работа в полето, туризъм или разходка трябва много да се внимава.