Иманяри търсят златото на Емин ага край Татарево

Татарево е мястото белязано от много мистика и легенди. Ако другаде подобна мистика е потънала в мъглата на вековете, то легендите за тези места както се казва още дишат. Тази чешма някога е имала 12 стъпала, които днес съществуват само в спомените на местните хора. Около нея личат многобройни разработки на иманяри. Най-често подобни обекти стават тяхна жертва, защото според иманярите служат като нишан за заровени съкровища.

На изток от хълма Хасара край селото личат останките на друго селище, което според местните е носело името Ени махле. Други източници твърдят, че именно това е изчезналото Гидикли, което е било домашната крепост на кърджалията Емин ага. В края на 17-ти и началото на 18-ти век той се превърнал в самозван владетел на териториите от Одрин до Асеновград и от Гюмюрджина до Жеравна. За няколко дни можел да събере кърджалийска орда от 12 000 души и да опустоши и плячкоса всички селища по пътя си. Богатствата, които събрал с много кръв и жестокост били несметни, затова и апетитите на иманярите към неговото заровено злато не секват. И докато Войводово е обозначавано като неговият военен лагер, тук е била домашната крепост на Кърджалията Еминаа, както още е известен от историята.