Пътна полиция Стамболово започва проверки на автобуси и камиони

Пътна полиция в община Стамболово започва акция за проверка на автобуси и товарни автомобили. Проверките ще се провеждат от Пътна полиция в сътрудничество с правоприлагащи органи на пътя в съответствие със законодателството на отделните държави членки. В България проверките ще се извършват от съвместни екипи на „Пътна полиция“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда“, като проверките ще се извършват на територията на цялата страна и ще включват следните показатели: контрол на скоростните режими, спазване времето за почивка от водачите, употреба на наркотични вещества и алкохол.