Аязмо с 5 стъпала бележи мястото, където някога било Татарево

Село Татарево е заобиколено с много исторически забележителности. В камениста долчинка край хълма Хасара се намира аязмо с 5 стъпала. Сега тези стъпала се намират под водата, а около аязмото личат следите от иманярски набези.

Някога над чешмата е имало изграден свод. Днес от него не е останало нищо. Според спомените на по-възрастни хора в миналото селото се е намирало точно в този район. По-късно се наложило то да бъде преместено по-надолу край реката заради заразно заболяване. В миналото това е бил единственият начин хората да се освободят от подобни епидемии.