Откриха процедура за създаване химн на община Мъглиж

Общинският съвет в Мъглиж откри на последното си заседание процедура за създаване на химн на общината. Всеки един град в България се свързва със неговите символи – герб, знаме и химн. Това са символи, които пряко говорят за неговата история, неговото настояще и бъдеще.

Химнът на град Мъглиж трябва да  изразява самочувствието, силата на традицията и гордостта на гражданите й. Химнът звучи в случаи на национални и официални празници, при отбелязване на празника на града, при издигане знамето на общината, при посрещане на гости от висок ранг, при връчване на награди в тържествена обстановка и при честване на събития с важна роля за общината. До този момент Мъглиж няма утвърден химн, който да бъде част от символите на града и да го представлява. В навечерието сме на 45 г. от създаване през 1978 г. на селищни системи, във връзка с което Мъглиж става административен център на селищно образование, община, със селата: Ягода, Тулово, Дъбово, Шаново, Юлиево, Радунци, Борущица и Селце. Или по-точно казано преди почти 45 г. община Мъглиж придобива съвременния си териториален облик. До 1978 г. в състава на общината са включени само гр. Мъглиж и с. Селце. Четиридесет и пет години общината успешно работи и се развива с бързи темпове. Тази годишнина е основателен повод за стартиране на процедура по написване на химн на гр. Мъглиж, като административен център на Община Мъглиж.