Минерални бани с най-висока продължителност на живота

Община Минерални бани е с най-висока средна продължителност на живота в област Хасково – 76,3 години. Това сочат данните на Националния статистически институт. Някои отдават това на чистия въздух и минералната вода. Тук има и най-много столетници на глава от населението през последните години.

73.1 години е средната продължителност на живота на населението в Хасковска област. За страната тя е 73.6 години, като най-висока е в Кърджали – 75.5 г., а най-ниска е във Видин – 70.5 г. Средната продължителност на живота при мъжете е 70.1 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока – 77.4 години. Спрямо 2011 г. през 2021 г. при мъжете се наблюдава намаление на средната продължителност с 0.3 години, докато при жените остава непроменена. Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.4 години по-висока – 74.4 г., отколкото в селата – 71.9 г. Спрямо 2011 г. за населението в градовете е намаляла с 0.3 г., а за селата – с 0.1 г. За хората, достигнали 65-годишна възраст, очакваната продължителност на живота е 15.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13 и 17.1 г.