Царева поляна – един репортаж излязъл буквално от нищото

Село Царева поляна се намира на 3 км от общинския център Стамболово. Решаваме да го посетим, след като сме приключили малко по-рано от предвиденото репортаж за Родопската община. Сравнително добре запазен, но тесен асфалтов път ни отвежда в Царева поляна. По обед площадът в селото е пуст, не се мяркат хора, освен няколко човека седнали на изнесените навън маси в нещо като кръчма или по-скоро магазин. Първото нещо, което грабва вниманието на селския площад е докарано от някоя казарма бракувано оръдие, над което гордо се развява националният трибагреник. Цветовете му са свежи и добре запазени от лъчите на жаркото слънце, за разлика от избелелите знамена пред кметството. Не планираме срещи с никого, искаме само да хвърлим бегъл поглед и да направим няколко снимки. Знаем, че от селските кметове нищо не зависи, затова и няма смисъл да нарушаваме обедния им комфорт. Пред читалището виждаме нов детски кът, а неднайно откъде изскачат няколко ромчета, които дори не говорят български, но от жестовете им разбираме, че искат да ги снимаме. След първоначалния отказ те продължават да ни следват и настояват на своето, а ние за да се отървем от тях им правим едно кадро. И точно тук един от мъжете седнали в заведението решава да се прави на герой и се провиква. Не го разбираме какво иска, но ромчетата отново ни обясняват с жестове, че иска да отидем при него. Тръгваме към тях и когато стигаме до групата, се оказва, че те са силно притеснени, защото не са очаквали да се отзовем на тяхното подвикване. Все пак разменяме няколко реплики за ширещата се разруха в селото. Изпращат ни с добри чувста, затова, че все пак сме ги удостоили с вниманието си.