Община Минерални бани с най-малко средства за заетост в Хасковско

Община Минерални бани с най-малко средства  за заетост в Хасковска област през 2022 година. Това стана ясно след като бе приета Регионална програма за заетост на област Хасково. Минерални бани ще получи 50 787 лева, въпреки, че тази година Програмата за заетост е с увеличен бюджет. Тя бе представена от Желязко Колев – главен експерт в Областна администрация – Хасково, председател и на комисията, натоварена със задачата да разработи програмата за настоящата година. В програмата ще бъдат включени 334 лица, като 284 – на пълен, 50 – на непълен работен ден. Тя ще стартира от 1 юли и ще продължи 5 месеца – до декември месец тази година.

Регионалната програма за заетост на област Хасково за 2022 година обхваща всички 11 общини в региона. Разпределението на средствата по общини е, както следва: за община Хасково – 234 922.70 лв., за община Свиленград – 126 076.20 лв., за община Димитровград – 214 245.90 лв., за община Симеоновград – 101 575.20 лв., за община Маджарово – 74 362.25 лв., за община Харманли – 125 956.00 лв.,  за община Тополовград – 88 878.30 лв., за община Любимец – 88 878.30 лв., за община Стамболово – 59 490.24 лв., за община Ивайловград – 103 721.40 лв., за община Минерални бани – 50 787.60 лв. и за Областна администрация Хасково – 69 636.91 лв. Общо необходимите финансови средства, искани от общинските и областната администрация, възлизат на 1 338 531.00 лв. Разпределението на средствата е направено според приета методика на предходно заседание по показатели, като средногодишно развитие на безработицата за предходната година, брой на регистрираните безработни лица, обявените работни места и др.