В Минерални бани обявиха прием за ученици след 7 клас

За четвърта година СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Минерални бани обявява прием на ученици след 7 клас. Всичко започна през 2019 г. Нуждата от квалифицирани кадри в туристическия бранш и по-точно в балнеоложкия и СПА-туризъм накара бизнесът и училището в националния курорт да се обединят и през учебната 2019/2020 година тръгна първата в област Хасково защитена паралелка в специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ или с други думи СПА подготовка. Професионалното направление е „Терапия и рехабилитация“.

Амбицията на училището е да заеме достойно място в сферата на средното образование за подготовка на квалифицирани кадри за балнеоложки и СПА туризъм и да подпомогне местния бизнес в осигуряването на обучен персонал. От тази специалност няма да излизат готови медицински специалисти, но ще има млади и добре подготвени хора, които ще могат да помагат на медицинските лица. Учениците ще изградят солидна основа, за да продължат след това образованието си в сферата на медицината, и по-специално на рехабилитацията. В часовете за отраслова и специфична професионална подготовка се изучават интересни учебни дисциплини като: долекарска помощ, организация и функциониране на СПА и УЕЛНЕС центрове, физикална терапия и рехабилитация, термални процедури и специализирана техника, лечебен масаж, фармакология и др. Професионалното обучение на учениците се провежда от доказани специалисти в реална работна среда в хотелските комплекси на Минерални бани. От 2021 г. във филиал Хасково на Тракийския университет в Стара Загора се откри нова специалност „Медицинска терапия и ерготерапия“. Това е много добра предпоставка за утвърждаването на паралелката в Минерални бани, защото завършилите ученици, освен че ще могат да работят по специалността в хотелите в курорта, ще имат възможност при желание да продължат образованието си.