158 души от Мъглиж преписваха „История Славяноболгарская”

Финални акорди на една истинска, вдъхновяваща и емоционално зареждаща инициатива, свързана с препис на ,,История Славяноболгарская”! В опит да възкресим делото на Монаха, наричан простичко Отец Паисий, се включиха 158 човека, представители на различни институции в Община Мъглиж! Днес преписът ще бъде предаден на Регионална библиотека в гр. Стара Загора , където ще бъде дигитализиран и върнат обратно в Мъглиж, сподели кметът на общината д-р Душо Гавазов. Покорно благодаря на всички, които се включиха с желание и страст в тази инициатива, както и на тези, които я направиха възможна! Делото на Монаха не трябва да бъде забравено, особено във времена на тотален социален и нравствен упадък! И нека помним, че без връщане към славното минало, трудно ще изградим достойни настояще и бъдеще! Бог да пази България! И нас!