Предстои ремонт на пътя между Мъглиж и Тулово

Ремонтът на пътната отсечка между село Тулово и град Мъглиж се очаква да започне до края на септември или в началото на октомври. Дългата 3,2 км отсечка ще се ремонтира цялостно след като приключиха делата с ДФ „Земеделие“ за сумата от 8 млн. лв. и бе подписан нов грантов договор с фонда на стойност 5 811 000 лв., каза кметът на община Мъглиж д-р Душо Гавазов. Освен цялостната рехабилитация на пътя между двете селища, се предвижда и изграждането на велоалея, пешеходна зона и осветление. За целта с допълнително средства по Фонд „Флаг“ или  отпуснати от Министерския съвет, за което е подадено искане до финансовото министерство, по проекта ще бъдат ремонтирани и общинските пътища Шаново – Люляк и Дъбово –Юлиево“, съобщи кметът на община Мъглиж д-р Душо Гавазов. Причината за това е, че общинският бюджет не позволява да бъдат отделени собствени средства. Ако няма обжалвания пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, в края на септември или началото на октомври да започне изпълнение на  проекта. Срокът за изпълнението му е до края на 2023 г.