Детски фестивал „Нашето европейско бъдеще” в Стамболово

По случай 9 май, Деня на Европа в община Стамболово се организира  провеждането на  Детски фестивал „Нашето европейско бъдеще“. Проявата е с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Денят на Европа всяка година се чества на 9 май, Той е посветен на мира, разбирателството и единството в Европа. На този ден се отбелязва годишнината от историческата Декларация на Шуман, в която се излага неговата идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа,   Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз.

На 10 май МИГ Стамболово-Кърджали 54 в партньорство с община Стамболово и училищата на територията на общината, Ви канят да посетите организирания от тях Детски фестивал „Нашето европейско бъдеще“, Тъй като 2022 г. е обявена за Европейска година на младежта вниманието се насочва към младите хора в Европа.  Сега в това трудно време е особено необходимо  да се обединим, да покажем своите традиции, своите художествени и спортни умения и своята визия за бъдещето. Само с активното участие на всички, ние  ще можем да изградим по-добро бъдеще за една обединена Европа, която носи ползи за всички държави-членки и особено за младите хора.