Георги Лапчев раздаде велосипеди на служители от община Царево

Двадесет велосипеда бяха раздадени на служители от общинска администрация в Царево лично от кмета инж. Георги Лапчев, като това е първата стъпка от един по-мащабен проект, който ще се случва именно по отношение на здраве за хората и чиста околна среда. Предвидено е общинската администрация да ги използва и да се придвижва до работното място.

Проектите, които бяха реализирани са ,Пътища към наследството‘‘ № CB 005.2.21.092 и проект ,,Велосипедни алеи в Къркларели и Царево‘‘ № CB 005.2.21.080,  по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИНН ТГС България – Турция. Вече е завършена новата пешеходна и велосипедна алея в кв. „Василико”, с която се завършва връзката с алеята към град Царево. С изграждането на този проект се създават условия за отдих и пешеходен туризъм край морето както за местните жители, така и за гостите на общинския център. Паралелно с това е положена и асфалтова настилка на улицата до пешеходното пространство, с което целият район придобива нов облик за удобство на гражданите.

В Стамболово ще изплащат пенсиите от 9 май

Заради почивните дни около Гергьовден, майските пенсии в община Стамболово ще бъдат изплащани от 9-о число. Изплащането на пенсиите за месец май ще се извършва между 9-о и 20-о число на месеца. А от 3 май част от пенсионерите ще получат ваксинационна добавка. Допълнителна сума от 75 лв. се изплаща еднократно на правоимащите лица, независимо от вида и размера на пенсията им или от тяхната възраст. Тя не е част от пенсионното плащане. Платежните сметки в банките и другите платежни институции на правоимащите, които получават пенсията си по банков път, ще бъдат заредени на 3 май, отбелязват от НОИ. Редовното изплащане на пенсиите и добавките към тях за май започва на 9 май (понеделник) и ще продължи до 20 май (петък). Едновременно с тях отново ще бъдат направени и допълнителните плащания, които не представляват пенсии или добавки по осигурителното законодателство, но нормативно е установено да се изплащат по реда, предвиден за пенсиите – т. нар. „ковид добавка“ от 60 лв. и разликата между общата сума от пенсии и добавки през януари 2022 г. и общата сума от пенсии и добавки от декември 2021 г. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще се извършва по график, предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават сумите по банков път, ще бъдат извършени на 9 май 2022 г.

Стопаните от Минерални бани подават заявления за помощ срещу щети

Стопаните от Минерални бани подават заявления за помощ срещу щети. От 3 май 2022 г. започва прием на заявления по „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г. Документи се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ до 20 май 2022 г. Средствата ще бъдат изплатени до 10 юни. Утвърденият финансов ресурс по схемата е 3 млн. лева.

На подпомагане подлежат стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през 2021 г. със земеделски култури в резултат на неблагоприятните климатични условия на територията на страната. Финансовата подкрепа по помощта се предоставя на производители, претърпели щети в резултат от измръзване, слана, буря, проливен дъжд, непрекъснат дъжд с ураганен вятър, наводнение, градушка, суша, засушаване. С държавната помощ ще се компенсират до 80% от производствените разходи за отглеждане на фуражни и технически култури, плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури през изминалата стопанска година. Обезщетението за зърнено-житни и маслодайни култури е до 30%. В случаите, в които пострадалите от природни бедствия стопани нямат сключени застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане. Това условие не се прилага при пропаднали площи в резултат на суша и измръзване на плодни пъпки при трайните насаждения и помощта се изплаща без редукция. На подпомагане не подлежат площи със земеделски култури, невстъпили в плододаване. Държавен фонд „Земеделие“ напомня, че земеделските стопани с издадени констативни протоколи за 100 % щети на площи с култури, вследствие на паднала на 28.08.2021 г. градушка в област Пловдив, които са получили подпомагане по схемата за държавна помощ през 2021 г. за същите площи, култури и климатично събитие, с цел избягване на двойно финансиране, не подлежат на подпомагане и от настоящата държавна помощ за пропаднали площи за същите разходи, тъй като съгласно изискванията по помощта, не се допуска друго публично финансиране за същите разходи.