Жителите на село Държава се интересуват от държавни работи

Жителите на село Държава бяха запознати с бюджета за 2022 г. от кмета на община Чирпан Ивайло Крачолов. Той представи бюджетните средства и дейностите, които са заложени за община Чирпан. Общата финансова рамка е 27 302 806 лв. От тях за местни дейности са 9,4 млн. лв. Най-много пари в общинския бюджет са за образованието – 17,9 млн. лв. За селото предстои да се отводни улица, за която кметския наместник Иван Тодоров е сигнализирал наскоро. Планира се да се почисти речното корито и да се проектира ремонта на покрива на местното читалище. Крачолов информира присъстващите на срещата, че от главния път II-66 към Гита до селото и до Осларка предстои проектиране на участъка за реконструкция, за която Общината ще кандидатства за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост. По време на срещата жителите се интересуваха за приходите от данъци, такси, от наеми на земя и имущество, които са на обща стойност 4 437 139 лв. за община Чирпан.