Жителите на село Държава се интересуват от държавни работи

Жителите на село Държава бяха запознати с бюджета за 2022 г. от кмета на община Чирпан Ивайло Крачолов. Той представи бюджетните средства и дейностите, които са заложени за община Чирпан. Общата финансова рамка е 27 302 806 лв. От тях за местни дейности са 9,4 млн. лв. Най-много пари в общинския бюджет са за образованието – 17,9 млн. лв. За селото предстои да се отводни улица, за която кметския наместник Иван Тодоров е сигнализирал наскоро. Планира се да се почисти речното корито и да се проектира ремонта на покрива на местното читалище. Крачолов информира присъстващите на срещата, че от главния път II-66 към Гита до селото и до Осларка предстои проектиране на участъка за реконструкция, за която Общината ще кандидатства за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост. По време на срещата жителите се интересуваха за приходите от данъци, такси, от наеми на земя и имущество, които са на обща стойност 4 437 139 лв. за община Чирпан.

Продължава устойчивото развитие на община Мъглиж

Продължава устойчивото развитие и гарантиране на финансовата стабилност на община Мъглиж в условията на световна икономическа рецесия, множество кризи на национално ниво, военните действия в Украйна, всички произтичащи от това неблагоприятни последици както и продължаващата COVID-19 пандемия. Това каза кметът на община Мъглиж, д-р Душо Гавазов по повод приемането бюджета на общината.

Предстои реконструкция на общинска пътна и улична мрежа в регулация, като средствата ще бъдат осигурени по Програма за развитие на селските райони към Държавен Фонд „Земеделие”. Ще търсим осигуряване на финансови средства през МРРБ за изграждане на водопроводна мрежа с последващо асфалтиране на уличните платна. Финансови средства осигурени и чрез целевата субсидия за капиталови разходи.

Подобряване на образователна инфраструктурата ще продължи с окончателното завършване на пристройка към ДГ „Камбанка“ в град Мъглиж, осигуряваща разкриване на две нови групи. Ще бъде изграден и нов физкултурен салон по одобрен проект по Норвежкия механизъм, включващ и изграждане на хъб в ДГ „Камбанка“. Предстои изграждане на нова ограда на ОУ „Христо Ботев“ в Мъглиж, като средствата ще бъдат осигурени по Норвежкия механизъм от МОН и бюджета на общината.

Подобряване на социалната инфраструктура включва ремонт на бившия пенсионерски клуб в град Мъглиж, продължаване на услугата Топъл обяд и Домашен социален патронаж, както и ремонт на покрива и подпокривното пространство на пенсионерския клуб в село Ветрен.

По отношение подобряване на културна инфраструктура сме предвидили цялостен ремонт на зимното кино в град Мъглиж по ПРСР, чрез МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково по мярка 7.2 и цялостен ремонт на фоайето към НЧ „Пробуда 1869“. В зимното кино ще бъде създадена и зала за експозиции, съхраняване и провеждане на утвърдени и нови културни мероприятия, превърнали се в емблема на Община Мъглиж. Ще продължи провеждането на международния пленер с участието на именити художници от страната и чужбина, националния конкурс за най-добра фотография и поетични вечери с национално участие.

За опазване на околната среда и инвестиране в съоръжение за отпадни води мога да кажа, че в началото на месец април т.г. започна изграждане на ПСОВ в землището на село Тулово и довеждащи колектори от град Мъглиж с приблизителна дължина 4 км. Инвестицията е в размер 5,5 милиона лв., като средствата са осигурени от ПУДООС.

Ще продължим да осигуряваме условия, гарантиращи основните принципи на местната власт, а именно опазване здравето и живота на жителите и гостите на община Мъглиж. Активно ще участиваме по Програма „Чиста околна“ среда към МОСВ, като включваме два проекта – едно училище в село Ягода и две детски градини в общината. Предвиждаме закупуване на техника с цел намаляване на количеството на генерираните отпадъци, а от там и дължимите вноски към претоварната станция в Казанлък и регионалното депо Стара Загора. Закупуваме машина с цел обработка на дървесни и растителни отпадъци и въвеждаме интелигентна система за управление на отпадъците в община Мъглиж. Ще ликвидираме всички нерегламентирани замърсявания на територията на общината. Активно участие по различни европейски и национални програми, като Програмата за развитие на селските райони към Държавен фонд „Земеделие”, Норвежкия механизъм и др., отбеляза още градоначалникът д-р Душо Гавазов.

Илкер Фахредин от „Буря” Караманци със сребърен медал от Търговище

Илкер Фахредин от Спортен клуб по борба „Буря” Караманци спечели сребърен медал в категория до 57 кг на Държавния личен и отборен шампионат за момчета, който се проведе в Търговище. В същата категория участваха общо 34 състезатели, а за да достигне до финала Илкер победи борци от Сандански, Исперих, Сливен и Търговище, каза треньорът на „Буря” Караманци Джейхан Тефик. След като на полуфинала Илкер получи контузия на лакътната става, той не успя да победи своя противник от Велико Търново и остана втори. Спортен клуб „Буря” Караманци участва в състезанието само с един състезател.