Община Стамболово реализира проект за енергийна ефективност

Проектът Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово, Гълъбово” стартира в община Стамболово. Проектът е по договор за БФП №BGENVIRONMENT-4.003-0002-CO1 по програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността му е 375 497 евро. Това е една стъпка за решаване на проблемите относно енергийната независимост на общината, каза кметът Аднан Йълдъз. В Норвегия съществуват системи, които са изработени във връзка с енергийната независимост. Публични сгради са изцяло независими от енергийната система и сами стават като „умни” къщи. Това е доста разпространено в Норвегия. Аз смятам, че такъв тип проекти ще дадат тласък на българските общини за енергийна независимост на общинските сгради и прилежащите им обекти. Не, че когато е писан проекта сме знаели, че ще има такава енергийна криза, но смятам, това е навременно. Аз съм убеден, че администрациите на трите общини са добре подготвени да се справят с реализацията му, каза още Аднан Йълдъз.