Нов начин за паркиране в Созопол през новия сезон

За настоящия летен сезон Общински съвет прие нова Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Созопол, отменяща старата действаща наредба, при която бяха установени много неясни и неприложими текстове.

Чрез новата наредба са заложени и промени в цените за платен абонамент в паркингите, както и за юридическите лица по уличната мрежа. Цените на услугите локално паркиране и платен абонамент за физическите лица остават непроменени. Повишението на цените на някои от услугите се налага поради вложените средства за подобряване и обезпечаване на техническото обслужване на общинските паркинги чрез внедряване на нови системи за експлоатация, контрол и видео наблюдение, повишаващи качеството на предлаганата услуга. През новия летен сезон ще бъде въведена и нова електронна система за заплащане на такси за паркиране. Чрез внедряването на системата ще се намали човешкият фактор. Ще се сведе до минимум контакта между конкретния служител и ползвателя на предоставяната услуга, което ще улесни водачите на МПС. Съгласно чл.167, ал.4 от ЗДВп глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола по ЗДВп /включително и този по наредбата/, постъпват в бюджета на общината, който предвижда средства за усъвършенстване на организацията и безопасността на движението; подпомагане издръжката на общинските органи, осъществяващи контрол и други дейности, свързани с изпълнението на същия закон.