Пенсионерите от Стамболово могат да получат добавката си от пощите

Всички пенсионери от община Стамболово, които получават пенсиите си през пощенските станции, могат да получат от тях еднократната допълнителна сума от 70 лв. по повод великденските празници от 15 април. Изплащането на добавката ще става с отделен пенсионен запис и ще продължи до края на април. В случай че пенсионерът не успее да изтегли сумата в рамките на настоящия месец, тя ще му бъде изплатена по обичайния график на пенсионните плащания от 9 май 2022 г. Пенсионерите, които получават пенсиите си чрез банка или друг доставчик на платежни услуги, ще получат добавката под формата на допълнителен превод, като платежните им сметки ще бъдат заверени с дата 15 април. Право на допълнителната сума имат всички пенсионери без значение размера на получаваната от тях пенсия и добавките към нея.