Георги Лапчев предложи важни екологични обекти в плана за развитие

Най-важните екологични обекти на територията на община Царево бяха включени в списъка на обекти от регионално значение на заседание на Областния съвет за развитие на област Бургас.

На заседанието бе взето решение пречиствателните съоръжения за отпадъчни води ПСОВ град Ахтопол, ПСОВ с. Синеморец и ПСОВ с. Варвара да бъдат включени в списъка на обекти от регионално значение, като важни екологични обекти за Бургаски регион. Кметът на Община Царево, инж. Георги Лапчев в своя доклад резюмира неотложността относно решаването на наболелия проблем за цялото същинско Южно Черноморие, като посочи голямото забавяне на държавата по отношение изграждането на пречиствателни съоръжения. Предложението на градоначалника бе единодушно прието от членовете на Областния съвет за развитие на област Бургас. На заседанието бяха представени и гласувани още плановете за интегрирано развитие за периода (2021-2027) на Община Бургас и на Община Созопол, одобрени от общинските съвети на съответните общини.