Бюджетната рамка на община Стамболово ще бъде 9 740 082 лева

Бюджетната рамка на община Стамболово за 2022 година ще бъде в размер на 9 740 082 лева, става ясно от проектобюджета на общината. Общата допълваща субсидия ще бъде 4 730 089 лева, а целевата субсидия за капиталови разходи възлиза на 1 186 100 лева. За зимно поддържане на пътищата ще бъдат изразходвани 156 800 лева. Местните приходи на община Стамболово ще бъдат 3 816 931 лева. В частта държавни разходи за общинската администрация са заложени 1 818 531 лева. Детските градини в общината ще получат 490 915 лева, а за училищата от общината са заложени 2 188 409 лева. Читалищата от общината ще получат общо 123 738 лева, а за социални услуги в домашна среда са предвидени 137 766 лева.