Местят хранилище на НОИ в Минерални бани

Ново хранилище на Обединен осигурителен архив на Националния осигурителен институт се разкрива от утре в село Минерални бани, съобщават от института. В него ще се извършват дейности по приемане, обработване, съхраняване и използване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник. НОИ – Хасково, ще продължи приемането на заявления за издаване на документи и обслужване на граждани в административната сграда на териториалното поделение. Тя е обособена като Център за административно обслужване на улица „Георги Кирков“ №30 в Хасково.