Монтираха атрактивно осветление на крепостта в Ахтопол по проект

Финална среща, пресконференция и откриване на обекта, изграден по проект „Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна крепост се проведе в град Ахтопол. Проектът е реализиран по Достъпно наследство – Устойчив туризъм, основан на културни активи (CAST)“ от Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – IPA CBC България-Турция 2014-2020.

На събитието присъстваха кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев, кметът на град Ахтопол Станислав Димитров, кметът на Община Кайнарджа Сердар Тюркер, екипите по проекта, представители на общинска администрация и граждани. С предоставената на Община Царево безвъзмездна финансова помощ бе благоустроен и подобрен достъпът до откритите останки от късноантична и средновековна крепост в гр. Ахтопол. Строително-монтажните дейности включваха реконструкция на двете съществуващи стълбища, водещи до крепостните стени – полагане на настилка от естествен камък, поставяне на парапет и осветителни стълбове с фенери от ковано желязо и вградено осветление по стъпалата. Детайли от запазения отбранителен зид на древния Агатопол дадоха идеята за оформяне на челата на стълбите, които при изкачване напомнят за крепостна стена.

Граничещата с археологическия паметник улица „Митко Палаузов“ се превърна в пешеходна зона, като асфалтът беше подменен с настилка от естествен камък, беше монтиран парапет от ковано желязо, информационни и указателни табели, пейки и кошчета. Водещите до обекта улици „Черно море“, „Рибарска“, „Христо Ботев“ и „Крайморска“ бяха реновирани с нови тротоари и асфалтова настилка. Инсталирани бяха прожектори, които ефектно осветяват руините през нощта. „Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна крепост в гр. Ахтопол“ е част от проект „Достъпно наследство – Устойчив туризъм, основан на културни активи (CAST)“ CB005.2.21.071, който Община Царево изпълнява в партньорство с Община Кайнарджа, Р. Турция. Общата стойност на договора за двата партньора е 264 855,72 евро, 100 % безвъзмездна помощ, предоставена по Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“ на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – IPA CBC България-Турция 2014-2020.