Подменят водопровод в село Сусам

Неотложна подмяна на водопровода на улица „Атанас Райков“ в село Сусам предприема община Минерални бани. Водопроводът е прогнил и стават аварии, които са причина за често прекъсване на водоподаването. На всеки 10 метра има прокопавания от страна на ВиК – Хасково за отстраняване на авариите. За да се благоустрои улицата е необходимо първо да се подмени водопровода, е записано в обществената поръчка на общината, която е отправила покана до фирма „Европът 2005“. Прогнозната стойност на поръчката е 39 676 лв. без ДДС. Заявлението ще бъде отворено на 29 март.