Забраниха улова на бяла риба във водоемите на община Стамболово

От 15 март до 15 май е забранен уловът на бяла риба във водоемите на община Стамболово. Това е периода на нейното размножаване. Бяла риба има в язовир „Студен кладенец”, който е предпочитано място за риболов на много рибари от различни части на страната. Оказва се, че този водоем е добро място за развитието на този вид риба. През последните години са уловени екземпляри над десет килограма. Бяла риба има и в язовир „Студен кладенец”. Предпочитано място е за риболов за много рибари от Кърджали и страната. С цел опазване и създаване на  условия за естествено възпроизводство на рибните популации в момента действат забрани за улов също на щука /15 февруари – 30 април/, распер /1 март – 30 април/ и липан /1 януари – 31 март/. През периода на забраната не се допуска уловът, задържането, превозването и продажбата на екземпляри от тези видове риба, освен ако не са с произход от регистрирани по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите рибовъдни стопанства или с научно-изследователска цел.