Д-р Душо Гавазов: „Република България е правова държава”

Доста коментатори и анализатори, част от които ни съветват безумно вече 30 години се обединиха около тезата, че интересни неща се случват в последните дни у нас. Ако мога да цитирам мой приятел, ще припомня, че „Да живееш в интересни времена“ е китайско проклятие, а не оптимистична визия за Бъдещето. Това сподели кметът на община Мъглиж д-р Душо Гавазов.

Като Кмет на Община Мъглиж, малка, но красива и достойна Община ще си позволя да цитирам стара мъдрост, която научих по трудния начин в младежките си години и която продължавам да затвърждавам и в годините на кметуване, а именно, че „в една система, най-малките колела се въртят с най-шеметна скорост.” Ако приемем, че всички Общини в България са тези различни по големина колела, то безусловно всяка промяна на настройките в Системата на Държавното управление се отразява и на скоростта на въртене на тези колела.

Има стара българска мъдрост, която гласи, че,,който стои на три стола остава на земята.” Вярно, но не напълно! Пак от приятел научих, че можеш да останеш върху трите стола просто, ако легнеш върху тях! Ето това очакваме от онези национално отговорни институции и субекти – да полегнат върху националните интереси, вместо с необмислени управленски решения да се опитват да въртят шеметно различните по големина колела! Това не е тяхно призвание, а задължения заради Нас, Нашите родители, деца и внуци, защото това е нашето ВСИЧКО!

Като Гражданин мога да изкажа лично мнение, че вярвам и ще отстоявам чл. 4 на Конституцията на Република България:

Чл. 4.

(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.

(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.

(3) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз.

Всеки опит да бъде престъпена Конституцията е предателство срещу Страната и Суверена! Твърдо съм убеден, че всеки български гражданин е невинен до доказване на противното! Вече 33 години живеем в лов на ,,вещици” и още не сме ги заловили! И накрая, ако ми позволите?! Нека първо бъдем националисти и тогава интернационалисти! Бог да пази България! Ние също! Така както нашите предци я завещаха на нас, ние да я оставим на идните поколения!