Село Татарево е далеч от най-добрите си години, но живее!

Татарево продължава да е едно от живите села в община Минерални бани, сподели кметът Халил Салим. Тук са се сплели в едно хора, природа и история, а времето сякаш се оказва безсилно да разплете този възел. Сега в Татарево живеят 470 души, които са гласоподаватели, а заедно с тези, които имат двойно гражданство стават около 800 души. В най-добрите години на селото, неговите жители са надхвърляли 750 души.

Днес много хора, не само чужденци идват и си купуват къщи тук, те не пребивават постоянно в тях, но това са хора с възможности, които повишават и интелектуалния потенциал на селото – лекари, нотариуси, писатели. Цената на къщите тук се котира най-високо след тези на село Брястово и причината за това не е само в това, че почти всички са зидани с дялан камък. Обработваемата земя в Татарево е около 8 000 дка. Селото е разделено условно на три махали – Радич махле, в която се намират кметството и църквата, Ханъм махле и Албан Махла, разказа кметът Халил Салим.