В община Мъглиж ремонтират общинската пътна мрежа и улици

В община Мъглиж вече е положено началото за подобряване състоянието на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в регулация. Направена е първа копка на проект, включващ цялостна рехабилитация на ул. «9-ти септември» в село Дъбово, каза кметът на община Мъглиж Душо Гавазов. Подменена е водопроводната мрежа и е направено цялостно асфалтиране на три улици в централната част на село Ягода. Голяма част от общинската пътна мрежа е частично изкърпена, предстои и окончателно завършване на цялостната реконструкция на пътя между селата Тулово и Юлиево.