Спешният кабинет в Чирпан ще продължи да работи

Качествено обслужване на пациентите в доболничната медицинска помощ и ангажиментите, свързани с Медицински център „Д-р Николай Тошев“ ЕООД в Чирпан – това обсъждаха кметът Ивайло Крачолов, управителят д-р Минка Еремиева и общопрактикуващи лекари. Работната среща дискутира дейността и издръжката на Неотложния кабинет, известен на чирпанлии като Спешен. „В доста общини този вид кабинети за неотложна медицинска помощ са отпаднали и се е зародил проблем с лечебното обслужване на населението. Но нашата Община ще продължи да издържа Спешния кабинет. За неговото съществуване и през 2022 г. ще се отчисляват средства от общопрактикуващите лекари и 80 % ще поема общинският бюджет. За да има лекарско присъствие при спешни случаи в празнични и почивни дни“, каза кметът Крачолов. На срещата, част от поредицата разговори на кмета, които предприе за формиране на справедлива бюджетна рамка, бяха обсъдени всички финансови и медицински въпроси, касаещи 2022г.