Възложиха техническа експертиза за премахване строежа на Алепу

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) възложи на Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) към Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) да изготви техническа експертиза за премахване на незаконния строеж в местността „Алепу“. Това съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

ДНСК започва прилагане на разпоредбите в чл. 225 от Закона за устройство на територията за премахване на извършеното незаконно строителство в изпълнение на решението на Върховния административен съд от 16 ноември 2021 г. С него съдът обяви за нищожно разрешението за строеж на курортен комплекс „Алепу Вилидж“ (№ 100/10.09.2018 г.). Експертизата е първата стъпка за премахване на незаконното строителство в местността „Алепу“. Тя ще включва обследване на състоянието на конструктивните съоръжения, както и независим технически анализ на масива и на изградените съоръжения, базиран на теренни и ситуационни данни, посочват от МРРБ. Експертите на УАСГ ще определят обема на строително монтажните работи, които могат да бъдат премахнати без това да предизвика свличане на земна маса, аварии или щети. Строежът има два етапа. Първият представлява укрепване на свлачището, а вторият е изграждане на курортен комплекс. Именно заради това са необходими експертиза и анализ на специалисти със знания в областта на земното строителство, конструкции и безопасност, както и становища от „Геозащита“ ЕООД, посочват от МРРБ. Съгласно нормативната уредба разходите по премахването са изцяло за сметка на възложителя на строежа.