Община Стамболово почиства сметище по предписание на РИОСВ

Община Стамболово почиства нерегламентирани сметища покрай пътя в местността Саръигрек. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково издаде предписание на общината за премахване на нерегламентираните сметища. На 22 февруари жители на общината сигнализираха за купищата отпадъци, като изпратиха снимки. Хората поискаха боклуците да бъдат почистени. От екоинспекцията се самосезираха и на 10 март е извършена проверка от експерт в присъствието на представител на общината. Установено е, че на въпросното място има образувани няколко нерегламентирани сметища с обща площ около 1 000 кв. м., състоящи се от битови и строителни отпадъци. Съставен е констативен протокол и е дадено предписание на кмета на общината за почистване на замърсените терени със срок 28 май тази година. След това ще бъде извършена проверка за изпълнение на предписанието, допълват от РИОСВ.