Кметът на Първомай покани гражданите за обсъждане на Бюджет 2022

Проектът за бюджет на община Първомай за 2022 година ще бъде обсъден от 14,00 часа на 30-ти март. Поканата към обществеността за участие в обсъждането е отправена от кмета на общината Николай Митков. Бюджетът на община Първомай е основният финансов план и е свързан с предоставяне на услуги на граждани и фирми в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, чистотата, спорта, териториалното и селищно устройство и др. Целта ни е подобряване условията на живот, както в града, така и в селата на територията на община Първомай. Становища и предложения по Проекта за общинския бюджет за 2022 г. могат да се предоставят в деловодството на Общинска администрация Първомай, както и при провеждането на публичното обсъждане. То ще се проведе в Пленарната зала на общинската администрация.