В община Стамболово ще подобряват водоснабдяването

Filling up a glass of water

Подобряването на водоснабдяването ще бъде основен приоритет за община Стамболово през 2022 година. Това сподели кмета на общината Аднан Йълдъз. Търсим възможност да подобрим водоснабдяването във всички села на общината. Това е основният ни приоритет за тази година, каза още кметът на общината. Имаме заложен проект за реконструкция на довеждащ водопровод от шахтовите кладенци на река Арда до помпената станция в село Силен. Вече сме провели процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на строително-монтажните работи. Търсим финансиране, добави още той.