В Чирпан ще подновяват пътна инфраструктура с два проекта

За осъществяването на част от местните политики чрез европрограми общинското ръководство ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от ПРСР по подмярка 7.2 за инвестиции в подобряването на пътна инфраструктура с два проекта за реконструкция на четвъртокласен път Чирпан – Ценово – Златна ливада и за ремонт на две улици в Чирпан и по една в Зетьово, Гита и Свобода. Кметът Ивайло Крачолов представи и други инвестиционни проекти, разработени на територията на Чирпан, сред които е и фотоволтаичният парк, който се очаква да бъде изграден в края на следващата година.