Кметът Тихомир Янакиев покани Созопол за обсъждане на бюджета

Кметът на Община Созопол Г-н Тихомир Янакиев покани местната общност, представителите на бизнеса и неправителствени организации на публично обсъждане на проектобюджета за 2022 г. Проектобюджетът може да бъде разгледан в раздел „Финанси” на интернет страницата на община Созопол.

Вашите мнения и предложения могат да бъдат подавани и чрез анкети, които могат да бъдат попълнени на следният интернет адрес: https://www.surveyrock.com/ts/O6RBBW Официалното представяне на проекта на бюджета ще бъде на  18.03.2022 г. (петък)  от  17.30 часа в кино-видеоклуба на НЧ „Отец Паисий“- гр. Созопол, където ще се проведе и публично обсъждане  пред местната общност. Становища и предложения по проекта за Бюджет 2022 година могат да се представят в деловодството на Общината и на следния електронен адрес: obshtina@sozopol.bg ,  не по-късно от един ден след провеждане на публичното обсъждане. Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите. Участниците в обсъждането следва да са с предпазни маски и да се спазва дистанция от 1,5 метра.